Săptămâna trecută, alături de colegi din Forța Dreptei Constanța am depus o plângere prealabilă prin care solicităm anularea Hotărârii Consiliului Local 261/29 iunie 2023 în contencios administrativ. Practic, Consiliul Local dă mână liberă la autorizarea de baruri, restaurante, și alte activități comerciale cu publicul la parterul blocurilor de locuințe fără consimțământul celor direct afectați, vecinii și asociațiile de proprietari în ansamblul lor.

Noi credem că astfel, Consiliul Local Constanța încalcă legea și devine inamicul celor care locuiesc la bloc. De ce? Deoarece o astfel de hotărâre va duce la tensiuni grave între locatari și unii dintre cei care desfășoară afaceri la parterul unor astfel de imobile.

Pe 29 iunie, Consiliul Local Constanța a votat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța. Printre altele, acest act normativ presupune că „pentru unitatea amplasată la subsolul/parterul clădirilor de locuit, operatorul economic trebuie să prezinte în mod obligatoriu acordul asociației de proprietari/locatari și acordul imobilelor limitrofe cu destinația de locuință, referitor la activitatea desfășurată și orarul de funcționare doar pentru unitățile care desfășoară activitate economică peste ora 22:00 și înainte de ora 08:00”.

În situația în care nu există asociație de proprietari/locatari, solicitantul va da o declarație pe proprie răspundere și va depune doar acordul proprietarilor imobilelor limitrofe pe plan orizontal și vertical cu destinația de locuință. În cazul în care președintele asociației de proprietari refuză să dea acordul, operatorul economic va da o declarație pe propria răspundere în acest sens și dosarul va fi supus spre analizare. Aceeași declarație se va da și pentru proprietarii persoane fizice care refuză să-și dea acordul, în imobile unde nu există asociație de proprietari/locatari.

Grav este faptul că HCL 261/29 iunie 2023 încalcă art. 40 din Legea 196/2018 care prevede că „(1) Schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prezente în proiectul inițial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv și cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării….”

Așadar, în timp ce Legea asociațiilor de proprietari prevede în mod expres că într-un bloc de locuințe nu poate fi schimbată destinația spațiilor individuale fără acordul asociației de proprietari și al tuturor proprietarilor care se învecinează direct pe verticală și orizontală cu respectivul spațiu, hotărârea de Consiliu Local a stabilit cu încălcarea actului normativ superior o serie de excepții orare cu privire la programul de funcționare (între 08:00-22:00) sau de zonă (Mamaia) pentru care acordul expres nu mai este necesar.

Prin suprimarea acordului necesar din partea asociației de proprietari și a proprietarilor individuali, care ar putea fi afectați în libera și liniștita folosință a domiciliilor lor, se va produce o ingerință în dreptul lor de a trăi într-un mediu sănătos și o ingerință în viața lor privată și intimă prin desfășurarea de activități economice precum restaurante, baruri, activități distractive și recreative în imediata vecinătate a unui spațiu privat de locuit, unde practic doar un perete sau planșeu separă spațiile individuale.