Avem bani de cheltuit, dar se caută proiecte de succes!

de | aug. 8, 2017 | Administraţie publică, PNL Constanţa, Politică | 0 comentarii

Vă prezint în materialul de mai jos adresa pe care am depus-o astăzi la Consiliul Judeţean Constanţa, solicitând implicarea directă si imediată a aparatului de specialitate al CJC în atragerea, pentru judeţul nostru, a cât mai multe fonduri din noile programe lansate de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene. Acestea se adresează doar judeţelor riverane Dunării, termenul de depunere începe sa curgă din data de 28 august şi reprezintă teme de interes major pentru toate comunităţile constănţene: infrastructură, cultură şi îmbunătăţirea mediului urban.

Consider că implicarea Consiliului Judeţean Constanţa într-un astfel de proiect este de natură să întărească legăturile dintre comunitaţi, să ofere o viziune globală a necesităţilor acestora şi să managerieze cu succes obiectivele pe care ni le propunem ca şi comunitate. Iar după ce veţi citi randurile ce urmează, veţi avea informaţiile necesare ca după data de 28 decembrie (data limită de depunere a proiectelor) să vă duceţi la primarul dumneavoastră şi să îl întrebaţi ce proiecte a depus pentru comunitate, fie că vorbim despre promovarea culturii şi a turismului, despre dezvoltarea infrastructurii sau pentru crearea de noi facilităţi de recreere.

 

„Domnule Preşedinte

Săptămâna trecută au fost lansate de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene trei apeluri de proiecte care se adresează în mod direct celor 12 judeţe riverane Dunării. Având în vedere importanţa acestor iniţiative, pe care vi le voi prezenta succinct, consider că este de datoria noastră, a Consiliului Judeţean Constanţa, să identificam obiectivele pe care le putem finanţa cu ajutorul acestor programe, sa promovăm aceste proiecte şi să iniţiem procedurile privind posibilele parteneriate cu unităţile administrativ teritoriale de pe raza judeţului nostru pentru a le duce la bun sfârşit.

Solicitanţii eligibili sunt autoritățile publice centrale, unitățile administrativ teritoriale, unităţi de cult, organizaţii nonguvernamentale, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior. Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS), iar din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Valoarea maximă totală a unui proiect este 5 milioane euro (in cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă totală este de 10 milioane euro), pe cand valoarea minimă totală a unui proiect poate fi de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

 

Primul apel de proiect este dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni„, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Prin acest proiect, se doreste finanţarea obiectivelor incluse în patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural si obiectivele din patrimoniul cultural local din mediul urban.

In cadrul acestei axe de investiţii se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

 

Al doilea apel de proiect se refera la Axei prioritara 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regional în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020). Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T  prin  modernizarea drumurilor judetene, după cum urmează:

 1. modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public ) care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres, pentru a contribui la depășirea dificultăților și blocajelor,  inclusiv în materie de mediu și economie, în special în secțiunile transfrontaliere.
 2. construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză – inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții.
 3. construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;
 4. construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public;
 5. realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru biciclisti acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică.

Toate aceste măsuri au ca rol îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere regionale/ locale (din regiunea Dunării) şi a accesului la zonele rurale dar si dezvoltarea planificării nodurilor pentru multimodalitate. Totodată, prin acest proiect, se facilitează îmbunătățirea drumurilor secundare și terțiare în regiunea Dunării, se sprijină transportul sigur și sustenabil și a mobilității cetătenilor, creându-se astfel posibilitatea dezvoltării unor terminale multimodale eficiente pe mare, râuri și uscat în regiunea Dunării și asigurarea conectivității și accesului către ele prin integrarea tuturor modalităţilor de transport și a serviciilor eficiente de logistică, până în 2030.

 

Ultimul proiect propus judetelor riverane Dunarii are legatură cu Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Prioritatea de investiții o reprezintă realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate. Acțiunile propuse în cadrul acestui proiect ar fi urmatoarele:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 • achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene;
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor  amenajate prin proiect;
 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
 • înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
 • realizare sistem de  irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

 

Din aceste motive, domnule Președinte, consider ca prioritar pentru toți locuitorii județului nostru ca aceste proiecte sa fie puse în practică, de la dezvoltarea infrastructurii până la restaurarea obiectivelor culturale, Consiliul Judetean Constanta trebuind sa fie un factor de coeziune pentru primăriile din județ. Deoarece se merge pe principiul “primul venit, primul servit” iar termenul de depunere începe sa curgă de la data de 28 august, propunerile mele sunt urmatoarele:

 • având în vedere aprobarea grupului de lucru privind proiectul de dezvoltare intercomunitară DanuBio (adresa nr 21027/01.08.2017), vă rog să dispuneți numirea reprezentanţilor CJC cat mai curând posibil pentru a putea demara lucrările în folosul comunităţilor dunărene. Pentru mai multe detalii despre DanuBio, accesaţi următorul link – https://bogdanbola.ro/danubio/64
 • departamentele de specialitate sa formuleze adrese de informare către toţi primarii din judeţ pentru a le aduce la cunostinţă aceste apeluri de proiecte, pentru a identifica din timp obiectivele vizate pentru obţinerea de fonduri.
 • dupa ce am identificat priorităţile, trebuie stabilit cadrul general de acţiune, pentru ca aceste proiecte sa se îmbine armonios şi să începem discuţiile cu primăriile solicitante despre oportunitatea formării de parteneriate.

 

Domnule Presedinte, implicarea Consiliului Judeţean Constanţa într-un astfel de proiect este de natură să întărească legăturile dintre comunitaţi, să ofere o viziune globală a necesităţilor acestora şi să managerieze cu succes obiectivele pe care ni le propunem, de aceea vă asigur de întregul meu sprijin în accesarea acestor apeluri de proiecte.”

Accesand link-ul urmator veti putea gasi mai multe informatii despre apelul de proiecte, ghidul solicitantului, etc: http://www.mdrap.gov.ro/comunicare/presa/comunicate?luna=7&an=2017&x=30&y=9

%d blogeri au apreciat: