Formarea şi educarea tinerilor reprezintă investiţii pentru viitor, nu cheltuieli de la buget

de | iul. 20, 2017 | Administraţie publică, Educatie, Politică | 0 comentarii

În calitate de membru al Comisiei de Educaţie, Sport, Turism şi Tineret  din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, am efectuat o vizită de lucru în comuna Crucea la invitaţia domnului viceprimar Iulian Tudorache, unde am discutat cu acesta şi cu unii dintre consilierii locali despre problemele cu care se confruntă tinerii din comuna Crucea. Este parerea mea personală că trecem printr-o perioadă foarte tristă a societăţii noastre, în care politicienii consideră că nu sunt bani pentru tineri si pentru şcoli şi îşi amintesc de această instituţie doar în două ocazii, incarcate de propagandă electorală: prima zi de şcoală şi festivitatea de final de an şcolar.

Tinerii reprezintă adevărata categorie defavorizată a României, rata şomajului printre aceştia fiind de peste 20%, în mare parte din cauza învăţământului deficitar şi a lipsei de corelare dintre educaţia oferită şi piaţa muncii. Mai mult decât atât, potrivit Monitorului Educaţiei şi Formării al Comisiei Europene, cheltuielile administraţiei publice pentru educaţie ca procent din PIB au scăzut de la 3,0 % în 2012 la 2,8 % în 2013, ceea cele mai mici din UE-28 și cu puțin peste jumătate din media UE de 5,0% la data respectivă. Potrivit studiului, resursa financiară de bază a acestor școli este finanțarea de către stat și, în unele cazuri, aceasta constituie întregul buget anual. În aceste condiții, școlile pot să își acopere numai nevoile de bază (de exemplu, costurile administrative și salariile profesorilor) și, în mod clar, nu dispun de resurse suficiente pentru a iniția activități specifice care să sprijine elevii cu risc de abandon școlar.

În primul rând, doresc să asigur factorii de decizie din comuna Crucea, indiferent de coloratura politică, de tot sprijinul meu şi al colegilor mei din Consiliul Judeţean Constanţa pentru ducerea la bun sfârşit al proiectelor pe care le au în comunitate dar şi pentru a aduce o reformă reală administraţiei publice locale, care să aibă în centru cetăţeanul şi nevoile acestuia. Problemele semnalate pot părea neimportante unora la prima vedere, însă ele arată celor mai tineri dintre noi gradul de apreciere al societăţii în ceea ce îi priveşte şi „grija” autorităţilor pentru procesul lor de creştere. Potrivit ultimului recensământ efectuat în comuna Crucea, rezultă că în cele şase sate ale comunei trăiesc peste 700 de copii, cu vârste de până la 18 ani.

În pofida faptului că în şedinţa consiliului local Crucea din data de 31.10.2016 s-a votat în unanimitate propunerea domnului viceprimar Iulian Tudorache  privind “Amenajarea de locuri de joacă pentru copii în comuna Crucea”, acest proiect întarzie să fie pus în aplicare, justificarea fiind, ca de obicei, lipsa fondurilor. Pentru toţi aceşti tineri, se amână de la lună la lună repartizarea fondurilor necesare pentru construcţia acestor locuri de joacă (şase la număr, pentru fiecare sat în parte), chiar dacă viceprimarul şi o parte dintre consilieri au solicitat ca fondurile să fie repartizate din excedentul bugetar al comunei, disponibil la sfârşitul anului trecut.

Toate eforturile acestora, consemnate în procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din data de 31.10.2016, 29.11.2016 şi 15.12.2016, au rămas fără ecou, discuţia fiind dusă în derizoriu de către unii consilieri, care nu au considerat ca fiind prioritare aceste cheltuieli şi că este vorba doar de o “luptă politică”, uitând faptul că tot ei au votat un proiect în acest sens. Deşi această propunere a fost făcută în spiritul transparenţei, după consultarea prealabilă a cetăţenilor comunei, fapt care mi-a confirmat după discuţiile avute în cadrul vizitelor din localitate, ea este în continuare ignorată de către factorii decizionali locali. Acest lucru conduce la disfuncţionalităţi şi conflicte politice, care nu îşi au locul atunci când discutăm despre binele cetăţenilor şi apropierea acestora de actul “guvernării” locale.

Din aceste motive, domnul viceprimar Iulian Tudorache a depus la registratura Consiliului Judeţean Constanţa adresa cu nr de intrare 17308/26.06.2017, prin care solicitând reprezentantilor CJC să dispună repartizarea sumei de 120.000 lei pentru amenajarea celor şase locuri de joacă în comuna Crucea. Am considerat că este de datoria mea să vin în ajutorul acestei iniţiative si am depus şi eu un memoriu domnului preşedinte al CJC şi l-am rugat să înainteze comisiei de analiză a solicitărilor unităţilor administrative teritoriale (constituită în temeiul hotărârii CJC nr. 168/16.08.2016) cererile noastre, cu recomandarea de a se găsi fondurile necesare finalizării acestui proiect (votat în unanimitate) al Consiliului Local Crucea.

Una dintre priorităţile mandatului meu de consilier judeţean o reprezintă imbunătăţirea actului de educaţie şi facilitarea accesului elevilor la acesta. De aceea, consider că alocarea fondurilor în vederea investițiilor şi reparațiilor capitale la unitățile de învățământ nu este doar o obligaţie legală a unității administrativ-teritoriale (stipulată la art. 105, alin. 2, lit. a) din Legea educației naționale), ci reprezintă o stare de normalitate, având în vedere faptul că autoritățile locale au în proprietate aceste imobile. În ciuda acestui aspect, doar în 34 de localități din totalul de 70, se alocă credite bugetare, în vederea derulării de investiții și reparații.

Date fiind aceste statistici, trebuie să devină o prioritate pentru statul român și în special pentru autoritățile locale facilitarea accesului neîngrădit al elevilor la un sistem educațional de calitate, prin asigurarea facilităților și drepturilor pe care elevii le au prin lege, care să sprijine formarea și dezvoltarea profesională a acestora.

Din aceste considerente, am depus la registratura Primăriei Crucea o interpelare prin care doresc să primesc nişte răspunsuri (nu pentru a acuza, ci pentru a găsi apoi soluţii) privind starea deplorabilă a grupurilor sanitare şcolare din satele Stupina şi Băltăgeşti.

  • În satul Stupina, grupul sanitar se află în curtea şcolii cu clasele I-IV şi are un aspect deplorabil, mirosul emanat de acesta simtindu-se încă de la poarta unităţii. Din spusele consilierilor cu care am discutat, acesta a existat acolo încă de la înfiinţarea şcolii din localitate, fiind practic o baracă insalubră din prefabricate, cu uşile care stau să cadă şi wc în stil turcesc (iar aici sunt elegant în exprimare). Având în vedere că există un pericol real de a deveni un focar de infecţie pentru elevi, am adresat următoarele întrebări :
  1. De ce în şedinţa de consiliu local din 29.11.2016, când domnul viceprimar a solicitat realizarea de urgenţă a grupului sanitar, răspunsul pe care l-a primit a fost ca “o intervenţie în cadrul clădirii nu este permisă de proiectul realizat cu fonduri de la Banca Naţională”? Din datele de care dispun şi având în vedere timpul îndelungat scurs de la înfiinţarea acesteia, condiţiile puse la primirea fondurilor europene, de nemodificare a proiectului iniţial, nu ar mai fi in vigoare.
  2. În aceeaşi şedinţă de consiliu local, domnul primar a făcut afirmaţia că “realizarea acestora nu mai este posibilă până la sfârşitul anului şi va fi prinsă în lista de investiţii pentru anul viitor, ce se va aproba odată cu bugetul”. În sprijinul acestuia, a venit şi domnul consilier Sandu Gheorghe care a declarat că “nu trebuie să se înţeleagă greşit că nu se vor locuri de joacă sau toalete funcţionale la şcoala Stupina, dar obiectivele stabilite se pot sau nu se pot realiza în timpul propus”. Întrebarea mea este următoarea (şi nu, nu va avea legătură cu faptul că însuşi domnul consilier recunoaşte implicit că toaleta de la şcoala din Stupina nu este funcţională): acest proiect este inclus pe lista de investiţii din acest an? Dacă da, când consideraţi că putem demara acest proiect, atât de necesar elevilor din localitate?
  3. Având în vedere starea grupului sanitar, care din spusele localnicilor este neschimbată de mulţi ani, nu consideraţi că ar pune în pericol sănătatea elevilor care învaţă în acea şcoală? Au mai existat până în acest moment proiecte de reabilitare (măcar) a acestui grup sanitar?
  • În satul Băltăgeşti, situaţia este aproape la fel, aici având de-a face cu un grup sanitar ecologic care deserveşte şcoala cu clasele I-IV dar şi grădiniţa din localitate. Acesta este montat la intrarea în şcoală, direct în stradă, neoferind pic de intimidate copiilor care îl folosesc (să nu mai vorbesc şi de elementul estetic şi olfactiv) şi nu dispune de apă curentă sau canalizare. Întrebarile mele pentru domnul primar au fost aproape similare ca şi în cazul şcolii din Stupina :
  1. Există fonduri bugetate pentru reabilitarea acestui grup sanitar în viitorul apropiat, ţinând cont că şcoala va începe în curând?
  2. Aţi susţine un proiect de hotărâre prin care să se dispună amenajarea unui grup sanitar decent şi funcţional care să deservească atât şcoala cât şi grădiniţa din Băltăgeşti?
  3. În cazul în care aţi fi de acord cu un astfel de proiect, când credeţi că acest nou grup sanitar ar putea fi dotat cu apă curentă şi canalizare, pentru a se ridica totuşi la un standard normal de civilizaţie?
  4. Nu consideraţi că ar fi mai oportun pentru toţi elevii ca acel grup sanitar să fie mutat într-un loc puţin mai ferit şi nu în văzul tuturor trecătorilor?

 

Criza profundă prin care trece întreaga societate românească afectează şcoala în cel mai înalt grad, iar cel mai vizibil aspect al acestei crize îl reprezintă pierderea încrederii în şcoală şi scoaterea acesteia din fruntea listei de priorităţi. Noi toţi trebuie să încetam să mai privim şcoala ca pe o cheltuială pentru bugetul local şi să începem să o considerăm ca fiind cea mai rentabilă investiţie în comunităţile noastre.

P.S. Mai jos, vă prezint documentaţia depusă de către mine atât la Consiliul Judeţean Constanţa cât şi la Primăria Crucea, dar şi pozele făcute de mine în cadrul acelei vizite.

Interpelare Primaria Crucea

Solicitare CJC Crucea – locuri de joaca

Scoala Stupina

Scoala Stupina 2

Scoala Stupina 3

 

Scoala Baltagesti

%d blogeri au apreciat: