În comuna Pantelimon, o investiţie ridică multe semne de întrebare

de | sept. 12, 2017 | Administraţie publică, PNL Constanţa | 0 comentarii

În calitate de membru al Comisiei de Educaţie, Sport, Turism şi Tineret din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, am efectuat mai multe vizite de lucru în comuna Pantelimon, la invitaţia preşedintelui PNL Pantelimon Costel Armăşescu, unde am discutat cu cetăţenii şi cu consilierii locali ai Partidului Naţional Liberal din localitate, care mi-au expus o parte din problemele cu care se confruntă comunitatea.

Aşa cum orice locuitor al comunei îşi poate uşor imagina, principalul subiect de discuţie a fost starea extrem de precară a drumului judeţean DJ228B. Deşi are aproximativ șapte km lungime, aceştia sunt într-o stare foarte proastă, drumul este pe alocuri prăbușit, rostul longitudinal este crăpat iar îmbrăcămintea asfaltică este plină de gropi, crăpaturi și plombe sărite. Starea tot mai proastă a drumului afectează creșterea nivelului de trai al locuitorilor din zonă și blochează orice investiții care ar putea fi făcute de agenţii economici interesaţi sau autorităţile judeţene. Astfel, nu se pot crea noi locuri de muncă sau oportunităţi pentru tinerii din localitate, iar cetatea Ulmetum va rămane în continuare în afara oricărui circuit turistic judeţean.

Din aceste considerente, împreună cu consilierii locali ai Partidului Naţional Liberal din comuna Pantelimon, am depus o adresă la registratura Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, prin care am solicitat clarificări privind programul cu lucrările de drumuri și poduri pentru anul 2017 finanțate din bugetul CJC, unde la secțiunea “Plombări îmbrăcăminți rutiere” se menționează și drumul județean DJ226B (DN2A-comuna Pantelimon-comuna Grădina-comuna Cogealac).

Pornind de la informațiile primite de la cetăţeni și analizând starea de fapt în comună, am întrebat administratorul special al Regiei dacă este de părere că lucrările de plombare vor face față traficului greu care se desfășoară în zonă și am solicitat o analiză mai minuțioasă a terenului de sub drumul județean, pentru a vedea dacă este nevoie de o consolidare suplimentară. Pentru mai multe detalii, vă invit să citiți materialul următor, unde am prezentat solicitările către RAJDP Constanța: bogdanbola.ro/comuna-pantelimon-si-cetatea-ulmetum-rupte-de-civilizatie/311

Interpelare către primarul interimar al comunei Pantelimon

Având în vedere aceste aspecte, lipsa de transparenţă de care a dat dovadă până în acest moment administraţia locală a comunei şi nevoia de a găsi soluţii la toate aceste probleme, am solicitat primarului interimar al comunei, alături de preşedintele PNL Pantelimon Costel Armăşescu şi echipa sa de consilieri locali liberali, în conformitate cu prevederile legii 544/2001 şi art. 31 din Constituţia României privind dreptul la informaţie, să ne pună la dispoziţie, nouă şi locuitorilor din comuna Pantelimon, următoarele informaţii cu caracter public:

  • Contractul de asociere în participaţiune pe care primăria Pantelimon îl avea iniţial cu SC NICO EXPLO CAR SRL şi toate actele subsecvente, anexe la contract, inclusiv documentaţia prin care au fost cedate cu titlu gratuit către SC YUL EURO TRANS SRL drepturile şi obligaţiile din contractul iniţial (de asemenea, orice anexă care a fost fost semnată de noile părţi ale contractului).
  • Vă rugăm să ne comunicaţi care este cuantumul anual al redevenţei primite de către comuna noastră, de la începutul contractului şi până în prezent. Menţionăm faptul că în cazul unor astfel de contracte, comunitatea beneficiază şi de o cantitate anuală de piatră, atât de necesară pentru pietruirea drumurilor din satele noastre. Din informaţiile pe care le deţinem, comuna noastră nu beneficiază de un asemenea protocol. Vă solicităm să aduceţi nişte lămuriri cetătenilor comunei şi pe acest subiect, cariera de piatră Pantelimon producând zilnic în jur de 4.000 de tone de piatră concasată de diferite sortimente, potrivit informaţiilor oferite pe propria lor pagina web – http://cariera-piatra-pantelimon.ro/index.php
  • Această asociere în participaţiune este, din câte cunoaştem, condusă de un consiliu de administrare format din patru membri, doi fiind din partea Consiliului Local, iar hotărârile acestui consiliu ar trebui consemnate într-un registru. Având în vedere că acest consiliu ar trebui să stabilească lunar şi repartizarea profitului între asociaţi, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie rapoartele lunare pe ultimii trei ani. De asemenea, reprezintă un mister pentru comunitatea noastră cine sunt cei doi membri desemnaţi din partea Consiliului Local Pantelimon pentru a ne reprezenta în cadrul acestei asocieri, motiv pentru care va rugăm să îi nominalizaţi şi să ne puneţi la dispoziţie documentaţia prin care aceştia au fost numiţi.
  • Există un raport scris de specialiştii primăriei din comuna Pantelimon din care să rezulte faptul că traficul greu se desfaşoară pe drumul de exploatare şi nu prin centrul comunei, aşa cum se sugerează în adresa transmisă în mai 2016 de fostul primar Neicu Vasile, Agenţiei pentru Resurse Minerale? Potrivit acestei adrese, pe care o solicităm să ne-o puneţi la dispoziţie, contrasemnată de domnul secretar Cristian Dima, se subliniază faptul că nu sunt afectate infrastructura şi clădirile adiacente drumurilor publice, motiv pentru care nu este necesară încheierea unui Acord de Reabilitare.

  • Domnule Primar, potrivit legii 284/2005, comunitatea noastră ar fi putut beneficia de reabilitarea drumurilor şi clădirilor din comună dacă un astfel de Acord ar fi fost semnat şi am fi putut creşte nivelul de trai al cetăţenilor din Pantelimon. Vă solicităm un punct de vedere public în care să ne spuneţi clar, în prima şedinţă de consiliu local, dacă susţineţi cele spuse de fostul primar în adresa către Agenţia de Resurse Minerale, că un astfel de Acord nu este necesar, că traficul greu se realizează doar pe drumul de exploatare iar clădirile şi drumurile nu sunt afectate.
  • De asemenea, vă solicităm ca la prima şedinţă a consiliului local din comuna Pantelimon să puneţi pe ordinea de zi propunerea noastră, a consilierilor liberali, prin care solicităm înfiinţarea unei comisii pentru evaluarea în teren a pagubelor produse de către traficul greu din comună. Un astfel de proiect, pe care ne obligăm să îl susţinem şi să îl fundamentăm, vine în sprijinul comunităţii pe care o reprezentăm şi poate pune bazele pe care vom recontrui viitorul comunei.

În speranţa în care solicitările noastre vor primi răspunsurile necesare în cel mai scurt timp posibil, domnule Primar, vă asigurăm de tot sprijinul nostru, al consilierilor locali şi judeţeni ai Partidului Naţional Liberal. Considerăm că problemele cu care se confruntă localitatea noastră durează de prea mult timp şi că  doar prin implicarea noastră, a tuturor, se pot găsi soluţiile necesare şi mult aşteptate de locuitorii comunei Pantelimon.

%d blogeri au apreciat: